European Centre for Community Education_______Centro Europeo per l´Educazione Comunitaria_______Centre Europeen pour l´Education Communautaire_______Ευρωπαϊκό Κέντρο για Κοινοτική Εκπαίδευση_______Evropské Centrum pro Komunitní Vzdělávání
 
 
         

Vítejte


Evropské centrum pro komunitní vzdělávání – ECCE
Bylo založeno 15. prosince 1985 v Oberweselu jako zaregistrovaný spolek.

Cílem ECCE je:

  • Podporovat ideu jednotné Evropy jako sociálního společenství prostřednictvím využívání stávajících a rozvíjením nových modelů komunitního vzdělávání. V této souvislosti zahrnuje pojem „komunitní vzdělávání“ sociální práci, komunitní práci, práci s dětmi a mládeží, práci s osobami se znevýhodněním, i další výchovné a vzdělávací aktivity.

  • Zvláštní důraz je kladen na prohlubování znalostí a porozumění rozdílným kulturám mezi mladými lidmi především v Evropě.
    .

Tyto cíle jsou naplňovány tím, že ECCE

  • podporuje a rozvíjí multilaterální výměnné programy

  • iniciuje interkulturní možnosti dalšího vzdělávání učitelů a odborníků pracujících v oblasti komunitního vzdělávání

  • zakládá sítě pro výměnu informací, stejně jako pro základní i aplikované výzkumy v oblasti „komunitního vzdělávání

 

.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Impressum
web by Ademi
 

 

Copyright © 2009 ECCE